Retragerea din contract a consumatorului.

Art. 1
Aceasta se poate face în termen de 14 zile de la data primirii coletului. Dacă sunt mai multe colete ce au fost livrate cu același AWB divizat în 2 sau mai multe partiții, se va lua în calcul data la care a fost recepționată ultima partiție a AWBului, momentul în care clientul intră în posesia fizică a produsului.
Art. 2
Pentru a putea returna produsul sau produsele, este necesar să ne anunțați în scris la adresa de email info@ardsimplant.ro sau telefonic la 0733109393 ori prin completarea formularului de contact de pe site.
Dacă alegeți să ne contactați prin intermediul adresei de email vă rugăm să ne atașați o copie a facturii, un număr de comandă ori un număr de AWB, pentru a putea identifica comanda Dvs. și a procesa cererea de retur.
Art. 3
Produsele returnate în perioada de 14 zile pot veni în cutia originală sau într-o cutie de carton dur. Acestea trebuie să conțină toate accesoriile cu care produsul a venit cât și instrucțiunile, să nu aibă urme de folosință decât cele normale în vederea manipulării pentru testarea caracteristicilor produsului așa cum s-ar fi putut face și într-un magazin.
Produsele electronice se probează prin pornirea și oprirea acestora pentru a putea determina dacă funcționează.
Diminuarea valorii bunurilor va avea loc doar dacă produsele au fost utilizate altfel decât pentru probare funcționării produsului și al calității.

Se acceptă următoarele moduri de manipulare:
a. desfacerea produsului din ambalajul original fără a deteriora produsul
b. Inspectarea din punct de vedere vizual, tactil sau olfactiv
c. Punerea la rețeaua electrică a produsului fără a utiliza consumabilele (baterii, becurile cu incandescență sau halogen – pentru lustrele clasice)
d. Punerea la rețeaua de apă, a produsului, fără a utiliza o persiune a apei ce poate deteriora racordurile sau poate cauza daune produsului

Art. 4
Anumite produse sunt excluse de la dreptul de retragere, conform OUG 34/2014 art. 16
Produse și servicii exceptate de la dreptul de retragere sunt următoarele:

“a) contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist;
(la 28-05-2022, Litera a) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 06 mai 2022 )
b) furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
k) contractele încheiate în cadrul unei licitații;
l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;” – citat din OUG 34/2014 art. 16

Art. 5
Returnarea produselor cu piese lipsă va diminua suma restituită, pentru acoperirea cheltuielilor privind înlocuirea pieselor lipsă.
Produsele identice desigilate sunt acceptate pentru retur doar dacă nu mai mult de 1 bucată a fost desigilată. Dacă produsele nu funcționează clientul are opțiunea de a le schimba cu altele funcționale.
Produsele aduse la comandă și pentru care au fost achitate sume în avans nu pot fi returnate decât în cazul în care acestea au fost deteriorate în timpul transportului sau nu funcționează.
Produsele ce prezintă lovituri, ciobituri, șocuri mecanice, pete sau alte urme de folosire anormală a produsului ce nu au fost anunțate în termen de 72h de la primirea coletului.
Art. 6
Costurile legate de returnarea coletului sunt suportate de către consumator. Dacă ridicarea produselor se face de către noi, costul pentru retur va fi dedus din taxa de transport.
Art. 7
Returnarea banilor achitați pentru produsul sau produsele comandate și returnate se va face într-un cont IBAN, în termen de 3 până la maxim 14 zile de la data la care s-a realizat sesizarea însă nu înainte ca bunurile să fie recepționate în depozitul nostru și inspectate de către departamentul service.
Art. 8
Pentru a putea trimite în siguranță coletele va trebui să ambalați corespunzător coletul pentru livrarea acestuia către depozitul nostru. Lustrele, bateriile sanitari cât și toate produsele comercializate de către noi, este necesar să fie ambalate în folie cu bule, în cutie de carton dur iar produsul să stea cât mai stabil în interiorul cutiei. Între corpurile de iluminat cât și între alte produse este de preferat să existe o folie de protecție pentru a evita zgârieturile.
Art. 9
Termenul de soluționare al sesizărilor este de maxim 14 zile fără a depăși termenele legale privind restituirea sumelor de bani datorate de către Ards Implants consumatorilor.

Retragerea din contract a persoanelor juridice:
Solicitarea de retur pentru persoanele juridice se va face în scris, la adresa de email info@ardsimplant.ro, telefonic sau completând formularul de retur din site.
Termenul de notificare este de 72 ore de la data primirii coletului.
La momentul trimiterii emailului se va atașa și o copie a facturii, un număr de comandă sau un număr de AWB

Sunt excluse de la retur toate produsele menționate la articolul 4.

Note finale – Acțiuni ce duc la diminuarea valorii produsului sau pierderea dreptului de retragere:

– Ruperea de sigilii sau etichete
– Tăierea droserului, transformatorul alb al lustrei
– Montarea de către o persoana neautorizată a produsului în urma căreia a avut loc defectarea acestuia
– Desigilarea accesoriilor consumabile
– Desigilarea produselor ce nu mai pot fi folosite din motive de igienă (căști, aparate de îngrijire etc.)

TAXA DE RETUR ESTE DE 18 lei și este suportată de către consumator.
In cazul in care produsele sunt returnate ca urmare a unei greseli operationale (produsul este defect sau trimis gresit), costurile de retur sunt suportate de noi.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A REFUZA COLABORAREA CU CONSUMATORII CE ABUZEAZA DE DREPTUL DE RENUNȚARE LA COMANDĂ.
ACESTE PERSOANE VOR FI NOTIFICATE.